AA House: Pavilion mu? Ev mi?

İspanya’nın Benidorm Sahilini süsleyen, Benidorm West Beach Promenade’in mimarlarının tasarladığı AA House temel geometrik formların irdelenmesi ile tasarlanmıştır.
Yapı 7×7 metrelik birbirine dik bir ızgara düzleminin üzerindeki eğri kutu biçimli blokların birbirilerine eklemlenmesinden oluşmaktadır. Bu eğri kutular ızgara düzlemi üzerinde yeri geldiğinde dolu yeri geldiğinde boş kullanılarak yapının dış formunu şekillendirmektedir. Kutuların çatı düzleminde yansıttı eğrilikler yapıya formunu tam anlamı ile kazandırmakta ve yapının ışık almasını kolaylaştırmaktadır.
Yapının girişi; mimarlarının tanımlaması ile, hem dört elementten biri olan suya atıfta bulunmak hem de doğumdan kendi yansımasını aramasına bir gönderme olabilmesi için havuz ile başlamaktadır.
Yapının içindeki pek çok şey yatay bir şekilde ele alınan manzaralar gibidir ve bu manzaralar çerçevelenmiş birer resim gibi yapıyı ve arkasında bulunan doğayı yansıtmaktadır. Yapının yataylığı ve merdivenlerin gizlenmiş olması, bir aile evi olmasından daha çok bir pavilion olarak düşünülmesine yol açmaktadır. Ayrıca kullanılan kutu ızgara sistemi de yapının tek bir yapı yerine birden fazla yapı gibi kullanılabilinmesine olanak sağlamaktadır.