Estetik Kaygılardan Uzak Yalın Bir Camii Tasarımı: Zeytinli Camii

Office İstanbul Architects tarafından tasarlanan Zeytinli Camii tasarımında, ibadetin yerine getirilmesi için gerekli mekan ve işaretler haricinde yapıda tüm estetik kaygılardan sakınılmıştır. Mimari tasarımda yalın bir tutum ve dil kullanılmıştır.

Metin açıklaması Office İstanbul Architects tarafından sağlanmıştır. “Camiler günümüzde belirli bir biçime sahip olması gereken yapılar şeklinde algılansa da cami mimarisi ilk cami yapısından itibaren değişim geçirmiştir. Farklı coğrafyalarda, iklim, kültürel yapı, yerel özellikler, geleneksel malzemeler, mevcut yapı kültürü bağlamında evrilerek yöredeki yapı üretim dilini benimseyerek kendi içlerinde öznelleşmişlerdir.

Anadolu birçok medeniyete, dolayısıyla dine ev sahipliği yapmış eşsiz bir coğrafyadır.
Proje alanın bulunduğu zengin coğrafya olan Urfa; peygamberler şehri olarak bilinmektedir ve 3 büyük dinin kesişim noktası olarak öne çıkmaktadır. Yakın geçmişte çıkarılan ve tüm dikkatleri üzerine çeken Göbeklitepe dünyanın ilk tapınak yapısı olduğu düşünülmektedir. Proje alanının bulunduğu bu coğrafya bu özelliklerinden dolayı eşsizdir.

İslam dininde ibadet özneldir. Birey ile inanç gösterdiği Allah arasında yoğunlaşır.
Tarih serüveninde ibadet yapılarının çok önceleri doğal yapılar – eşikler içerisinde olduğu bilinmektedir. Sonrasında ise ibadet mekanları yapıya ihtiyaç duyuldukça Göbeklitepe’de olduğu gibi belli bir geometrik eksene yerleştirilen taş dikme-kolonatlar ile üzerine oturtulmuş yatay kirişler ile primitif yapılara, sonrasında da nüfus ve etki alanı yoğunlaştıkça popüler bir travma halini almış,  ölçeği ve süsü kaçınılmaz bir şekilde büyümüş – çoğalmış, dolayısıyla islam dininin dayattığı tevazü ve alçak gönüllülük halinin aksine simgesel bir mimari retoriğe dönüşmüştür.

Bu yüzden yapı tasarlanırken tek bir odak üzerinde yoğunlaşmıştır; ibadet. İbadetin yerine getirilmesi için gerekli mekan ve işaretler haricinde yapıda, tüm estetik kaygılardan sakınılmıştır. Tıpkı ilk ibadet alanlarındaki gibi yapı; dikey blokların belirli bir eksene yerleştirilen primitif bir yapı yalınlığında olması arzulanmıştır. Tüm mimari dil ve tutum yalnızca bu felsefe üzerinden kurgulanmıştır.

Tasarımdaki ana amaç, günün imkanları ile mekansal olarak cami yapısının incelenmesi ve yorumlanması olmuştur. Kolay anlaşılabilir, net, tutarlı ölçeğe sahip mimari çözümün yanı sıra, özgün ve nitelikli kütle komposizyonu oluşturulması arzulanmıştır.

Alana dair getirilen öneri ile yapının ana işlevinin yanı sıra kentsel yaşantı ile birey arasındaki ilişkinin, bütünleşmenin, kültürel etkinlik odaklı, çoklu fakat tanımlı bir kurgu üzerinden yorumlanması ve mevcut doku karakteristikleri gözardı edilmeden “yere ait”, doğal ve sosyal verileri koruyarak iyileştiren; bir karşılaşma, buluşma ve ortak etkinlik alanı olarak ele alınması hedeflenmiştir.

Yer

Projenin yer aldığı güneydoğu anadolu bölgesi sıcak iklimin hakim olduğu, yapıların buna karşı koyabilmek adına hem tekil hem de bir araya gelişleriyle oluşturdukları doku özneldir. Oluşturulan bu yapı dili binlerce yıldır bu coğrafyada pratikleşmiş bir yapı ritüelidir. Bu yüzden öneri yapı 3 ana eksen etrafında toparlandı.

Kentin ve yakın çevresinin mimari, kültürel ve arkeolojik miras birikimi ve değerlerinin farkındalığı üzerinden tasarım kararlarını yorumlamaya çalışmak     

Kentin coğrafi özelliklerine, iklimine, ekolojiye, sosyal yaşamına duyarlı, yalın bir mimari retoriği yakalamak.

Bölge coğrafyasında var olan kalıplaşmış kullanım karakteristiklerinin ortaya çıkartarak çağdaş koşullarda günümüz kullanıcısına modern bir dilde sunabilmek.

İklim Yapı İlişkisi

Sıcak iklim koşullarında yapıların bir araya geliş şekilleri, geçiş alanları ve sokak dokularının kurgusu hayati önem taşır. Bu bağlamda yapı tasarımında 4 temel maddeye özellikle dikkat edildi.

Kentsel yaşamda açık alanları kullanma kültürü son derece önemlidir. Bu bağlamda bölgenin iklim koşullarının bu durumdaki pozitif etkileri ile bu kullanımları proje alanında maksimum düzeyde değerlendirmek.

Program parçalarını kendi kullanım sistematiği içinde gruplayarak aralarında açık, yarı açık, kapalı mekanlar oluşturmak.

Rüzgar hareketlerini dikkate alarak klimatik iç sokak kurguları ile kütle artikülsayonunu yerle birlikte kurgulamak.

Güneşten korunan, gölgeli ve serin mekanlar, aralıklar üretilerek, suyun arıklarla bütün alan içerisinde sürekliliğinin sağlanmasıyla yapının mekansal kalitesinin arttırmak.

Mimari Karakter

Urfa ve yakın çevresinde yapıların bitiş ürünü olarak genellikle kerpiç ve çamur geçmişten bu yana yaygın bir yerel yapı malzemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sıvanın teşkil ettiği toprak rengi dokunun bir araya gelişler ile oluşturduğu dar açıklıklı masif gramer dil yerel mimarinin önemli karakteristik unsurları arasında gösterilebilir.

Oluşum
Optimum Konfor Bölgelerinin Oluşturulması
Maliyet ve İnşaat Kabiliyetleri

5.00 metrelik modülasyonun oluşturduğu bir gridal ızgara üzerinde yorumlanan ihtiyaç programı, yerel ölçekte bu işi üstenecek kuruluşlara, yapım sistemi ve malzeme tercihleri ile oldukça yalın ve düşük maliyetli bir çözüm sunmaktadır.

Tasarım kapsamında yönlenme, kısmi kullanım konularında sürdürülebilirlik ilkeleri gözetilmiştir. 

Yapı genelinde kullanılması önerilen malzemeler yalıtım değeri yüksek betonarme gövde, ısı yalıtım katmanı ve özel katkılı koruyucu dokulu sıvadır. Sıvanın kendisi kaba dokulu ve yerel malzemelerle görsel ve içerik olarak bağ kurabilecek nitelikte geliştirilecek bir malzeme olarak düşünülmüştür.

Alanda varsayılan mevcut ağaç dokusunu korumak, çevresel riskleri azaltmak ve maliyet aralığını düşürmek için yapılaşma sınırları içerisindeki bodrum kat kullanımları sınırlı bir bölümde düzenlenmiştir.

Proje Bilgisi: 

Mimarlar: Kemal Serkan Demir, Ece Türkel
Grafik Tasarım: Gökçe Türkel
Peyzaj Mimarı: Bülent Karataş

Urban Imprint: Kent ve İnsan İlişkisi

Tasarımcı ve mühendis Nassia Inglessis tarafından tasarlanan Urban Imprint, Brooklyn Greenpoint’te  ziyaretçilerin altına girerken yukarı ve aşağı hareket eden kinetik bir kurulumdur.

Kurulum, harekete yanıt olarak şekil değiştiren bir taban ve tavandan oluşuyor. Bu yılki NYCxDesign haftası için tanıtılan tasarımın, insanlar ve kentsel çevre arasındaki tipik ilişkiyi tersine çevirmesi amaçlanıyor. Yapılı biçimlere tepki gösteren insanlar yerine, yapı onlara adapte olur.

Studio INI kurucusu Nassia Inglessis: “Her adımınızın, her baskınızın güçlendirildiği bir alan tasarladım. Suya dalacağınız kapalı bir alan yaratmak istedim, böylece tavan ve zemine dönüştü.” demektedir.

Geçiş efektini yaratmak için Inglessis, zemini ve tavanı, yapının arkasındaki aynalı bir perdenin arkasına gizlenmiş 400 telden oluşan bir kasnak sistemi ile bağladı.

Inglessis, sistemi bir müzik aletine benzetiyor. “Büyük bir harp gibi”

Bu akorlardaki gerilim değişimlerini dönüştüren kasnakların kalınlıkları, tavandaki çıkıntı zemindeki baskının büyüklüğünü artıracak şekilde değişir.

Enstalasyon kauçuk ve beton karışımından yapılır ve tasarım ofisi Amalgamated Drawing Office’in, bahçesini saran tuğla duvarların renk tonlarını toplayarak turuncu renktedir. Materyal, petek yapılı bir desen oluşturan ve hareket edebilecek kadar esnektir. Delikler ayrıca doğal ışığın süzülmesini sağlar.


 

Soundwave: Ses Çubukları

Viyana ve Pekin merkezli mimarlık firması Penda, canlı mor yaprakları olan 1000 yıllık Myrtle ağaçlarının toplandığı Myrtle Tree Garden için Soundwave heykelini tasarladı. Penda, minyatür bir metropol gibi görünen yüksek çelik çubukları, Hubei eyaletindeki Xiangyang şehrinin bahçelerine ekledi.

Soundwave canlı kent hayatı, doğanın rengi ve müziğin ritmi bir anda donarak mekana yansıtılmıştır.

Penda, tasarımında Johann Wolfgang von Goethe’nin “Mimarlık dondurulmuş müziktir.” sözünden ilham alarak tasarladı. Değişken yüksekliğe sahip mor paletlerin, müzikteki senkronize olan dijital bir ses görselleştiricisinin yükselen ve düşen çubuklarını temsil etmesi amaçlanmıştır.

Myrtle ağaç parkı girişini vurgulamak için yapılan enstalasyonu ekip; Müzik, ritim ve dansın mekan ile buluşması olarak tanımlamaktadır. Mimarlar, “Müzik, ritim ve çevre manzarayla birlikte dans, Soundwave’ı şekillendiren temel parametrelerdi” demektedir.

Soundwave, çiçekli ağaçlarda bulunan tonları temsil eden dört adet mor tonda delikli paslanmaz çelik levhalarla kaplanmıştır.

Tasarım şehir ve peyzaj arasında geçiş alanı olarak görevi görür.

LED’ler geceleri çelikteki minik deliklerden parlarlar, girişi aydınlatırlar ve su havuzlarını yansıtırlar. Bazıları kare kesitli şaftlara monte edilen hoparlörler geleneksel Çin müziği çalar.

Müziğin ışığının ve hacminin parlaklığı, alanın etrafındaki hareket sensörleri tarafından kontrol edilir ve yoldan geçenlerin hareketi ile harekete geçirilir.

Penda tarafından yapılan Soundwave kurulumu
Çelik sütunlar arasındaki geçitler, sosyal toplantılar ve dans gösterileri için kullanılmak üzere tasarlanmış alanlar sağlar.

Proje Bilgisi:

Adı: Soundwave
Mimarlar: Penda
Proje ekibi: Dayong Sun, Chris Precht, Fei Tang Precht, Yongjian Huang, Zhonghua Tang, ChunLei Zhu, Junfeng Li, Runxin Tang
Yeri: Xiangyang / Hubei / Çin
Yıl: 2013 – 2015

Shanghai Grand Opera House: Merdivenin Dansı

Norveç’te kurulan mimarlık ve tasarım firması Snøhetta, Şanghay’daki büyük bir opera binasını tasarladı. Shanghai Grand Opera House’un üst seviyelerini nehir kenarındaki bir plazaya bağlayacak sarmal bir basamaklı çatıya sahiptir.

Huangpu Nehri’nin yanına inşa edilecek olan Çin’deki en büyük şehir için önemli bir yeni kültürel dönüm noktası sağlaması bekleniyor.

Shanghai Grand Opera House, hem geleneksel hem de Çin opera gösterileri, klasik konserler ve daha genç bir izleyici çekecektir.

Daha deneysel performanslar sunarak geniş bir izleyici kitlesini çekmeyi hedefliyor. Snøhetta, Opera için mimari, peyzaj, iç mekan ve grafik tasarımını geliştirdi. Proje Şanghay merkezli mimarlar ECADI ile ortaklaşa yürütülecektir.

Çatı, büyük bir basamaklı plazaya bağlanacak ve halkın buluşma yeri olarak ikiye katlanmasına ve büyük ölçekli etkinlikler için bir aşamaya olanak sağlayacaktır.

Günün 24 saati ziyaretçi erişimine açık olan plaza, aynı zamanda nehir kıyısına bir bağlantı oluşturacaktır.

Shanghai Grand Opera House’un çatısı hem büyük ölçekli etkinliklere hem de günlük ziyaretçilere uygun, erişilebilir bir sahne ve buluşma yeri olacak.

Topluluk, hem kollektifi hem de bireyi kutlarken, ziyaretçilerin günde 24 saat, yılda 365 gün, kamu mülkiyeti hissi uyandıracak şekilde erişimine izin verecek.

Bir dizi restoran, galeri, sergi, müze, eğitim merkezi, kütüphane ve küçük sinemalar Opera’nın popüler bir destinasyon haline gelmesine katkıda bulunacak.

Opera’nın merkezinde 2.000 kişilik ana oditoryum; Son teknoloji ürünü teknik çözümler ve üstün akustik sunan ince ayarlanmış bir cihaz. 1.200 kişilik ikinci kademe daha küçük yapımlar için daha samimi bir ortam sunacak. 1000 kişilik üçüncü aşamada, yeni nesil opera şefleri çekmeyi amaçlayan daha deneysel ve benzersiz performanslar için alan sağlayan esnek bir sahne ve oturma düzeni düzenleniyor.

Şanghay Büyük Opera Binası, ziyaretçiyi sahnenin ortasına yerleştirerek dünya standartlarında bir mekan olacak.

Estetik, işlevsellik, kültürel ve ekolojik tutkusu ile Opera House, küresel ziyaretçilere, yerel vatandaşlara ve sanatçılara yaşam ve kültürle doldurmaları için erişilebilir bir tuval olacaktır.

Geniş cam bölmeler ana salonu doğal ışığa açarak binanın deneyimini gün boyunca ve mevsimden mevsime dönüştürür. Geceleri dış aydınlatmalar, sahne kulelerinin görünümünü değiştirir, onları parlayan fenerlere dönüştürür, çatıyı ve ufuk çizgisini aydınlatır.


Conifera: Kozalak

Fransız mimar Arthur Mamou-Mani, COS firması için Milan Tasarım Haftası’nda 16. yüzyıldan kalma bir sarayın avlusuna 700 biyoplastik tuğladan oluşan Conifera adında bir yapı tasarladı.

Çam kozalakları tuğla formlarına ilham vermiştir.

Önceki projeleri Burning Man festivali için bir tapınak içeren Mamou-Mani, yenilenebilir malzemelerin potansiyelini ve sürdürülebilir süreçleri kullanarak tasarımın nasıl daha dairesel olabileceğini göstermek istedi.

Her biri 3B olarak basılan polilaktik asit (PLA) – tamamen kompostlanabilir bir biyoplastik – ve ahşap kullanıldı. Yapılan modüler biyo tuğlalardan oluşan büyük ölçekli bir parametrik yapıdır. PLA kablo bağları kullanılarak birbirine sabitlenirler.

Mamou-Mani: “Yenilenebilir malzemelerin algoritmik bir yaklaşımla ve dağıtılmış 3B baskıyla geleceğin yapı taşlarını nasıl oluşturabileceğini göstermek için mimariden doğaya bir yolculuk yaratmasını istedim” demektedir.

700 biyoplastik tuğladan oluşan yapı Milano Tasarım Haftası için Palazzo Isimbardi’yede kurulmuştur.

Kurulum boyunca beyaz turuncu ve kahverengi arasında değişen üç renk bulunur. Mamou-Mani ve ekibi, dört yazıcı kullanarak her ay dört buçuk ila yedi saat süren dört yazıcı kullanarak tüm biyoplastik tuğlaları iki ay boyunca yazdırdı.

Her bir biyo-tuğla malzemenin gücünden tam olarak yararlanmak için bir kafes yapısına sahiptir, ancak aynı zamanda ışığın tesisattan geçmesini sağlar.

Bu kafes yapı ayrıca hassas görünümlü yapıya beklenmeyen bir yoğunluk kazandırır. Mamou-Mani firmasına göre, malzeme köpüğe benzer bir yoğunluğa sahip olsa da, iki tondan fazla ağırlık taşıyabiliyor.

Conifera ismini kozalak ağacından alır ve tasarım aynı zamanda ağaçlarda bulunan kozalaklardan esinlenilmiştir.

Oculus: Bir Çocuğun Elinden Bırakılan Kuş

İspanyol mimar Santiago Calatrava’nın New York’taki Dünya Ticaret Merkezi Ulaşım Merkezi’ne doğru yükselen Oculus, geniş nervürlü bir yapı olarak tasarlanmıştır.

Hufton + Crow’un Oculus’u çektiği fotoğraflarda, her iki tarafın etrafında kıvrılan ve planda bir göz şekli oluşturan iki sıra beyaz çelik nervürü göstermektedir. Bu elemanların arasına cam takmak, iki katlı dükkanlarla çevrili açık bir zemine sahip olan alana bol miktarda ışık getirir.

Kaburgalar, bir başka çalıştırılabilir cam şeridin yaylandığı üstte buluşacak şekilde içe doğru açılmaktadır. Dış kısmında, kaburgalar eğridir ve asimetrik bir şekil oluşturmak için gökyüzüne doğru devam eder.

Oculus’un formu her gelenekten gelen motiflerin akla gelmesine rağmen, Santiago Calatrava’ya göre, bir görüntü ile özetlenebilir; bir çocuğun elinden bırakılan kuş.

Sokak seviyesindeki binaya erişim hem doğu hem de batı ucundadır. Alışveriş merkezine ve metro tren platformlarından ulaşılabilir ve çevresindeki binaları birbirine bağlar.

Calatrava, “Doğal ışık ve heykel biçiminin birleşimi binanın alt katlarına ve yaya geçitlerine saygınlık ve güzellik kazandırmakta ve New York City’ye daha önce hiç kullanmadığı bir tür kamusal alan sağlamaktadır.” demektedir.

Geçiş merkezi, 2001’in terörist saldırılarında harap olan Manhattan şehir merkezindeki Dünya Ticaret Merkezi sahasının yeniden geliştirilmesinin bir parçasını oluşturuyor.

Binalar, saldırılarda ölenlerin bir anıtı etrafında düzenlenmiş olup, daha önce şantiyede bulunan İkiz Kuleler üzerindeki ayak izlerinde iki dev kare şelale bulunmaktadır.

O’Hare Havaalanı: Y Form

Studio Gang’ın kurucusu Jeanne Gang liderliğindeki bir ekip, SOM, Foster + Partners ve Santiago Calatrava’yı yenerek Chicago O’Hare havaalanındaki konferans ve terminal proje teklifini kazandı.

Kazanan terminal önerisi, Y şeklinde formuyla üç alanı kapatır.

Verimliliği, yön bulma ve bağlanabilirliği arttırmak için kullanılan eğri, üç parçalı form, terminal ve bağlantıyı tek bir binada birleştirir.

Üçlü tasarım terminalin bağlantısını tek bir binada birleştirmektedir ve kentin Michigan Gölü ve Chicago Nehri üzerindek, konumundan ilham alınmıştır. Üç dalın birleştiği yerde, Chicago bayrağını referans alan altı köşeli bir cam ışıklık bulunmaktadır. Canlı bir Chicago caddesini andıran alan, pop-up etkinliklerini, müziği ve toplantıları destekleyebilecek şekilde tasarlanmıştır. Yukarıdan görüldüğü zaman, bina yolcuları tanınabilir bir Chicago simgesiyle selamlar.

Studio ORD, “Chicago Nehri’nin birleştiği gibi, tasarımın birbirine yaklaşan üç bölümü, O’Hare terminalinin kalbinde canlı, yeni bir mahalle kuran bir merkez yaratıyor” demektedir.

Uzun açıklıklı çelik makasların kıvrımlı bir tavanı ahşapla kaplanır. Doğal gün ışığını ve enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarır. Oculus’u çevreleyen bu çatı, dolaşımın en üst düzeye çıkarılması ve terminalin ömrü üzerindeki değişikliklere uyum sağlayarak esneklik kazandırması için yapısal yükü dağıtan 100 feet mesafeye yayılmış Y şeklinde sütunlarla desteklenir. Parkurun üstündeki açık renkli bir asma kat, yolcular için biletleme ve güvenliğe ev sahipliği yapar.

Binanın merkezinde, kentin bayrağına referans vermek üzere tasarlanmış bir çatı penceresi bulunmaktadır. Binanın çekirdeğinde, bir daire tavan penceresi altı köşeli bir cam tasarıma sahiptir. Yürüyen merdivenler ve camlı asansör boşluklarının bir kombinasyonu binanın iki katı arasında bağlantı sağlamaktadır.

Chicago O’Hare havaalanının yeniden tasarlanması için sayısız tesisle birlikte çeşitli salon alanları planlanmaktadır.

Robot Science Museum: Kore’de Türk Esintisi

Melike Altınışık Architects, Seul kentinde yapılacak Robot Science Museum için açılan uluslararası yarışmada birinci oldu.

Robot Bilim Müzesi, tasarım sürecinden üretim ve inşa sürecine kadar robotik teknolojiler kullanılarak üretilecek. İlk sergisini de sahada müzeyi inşa eden robotlarla başlayacak.

Seul Büyükşehir Yönetiminin ev sahipliği yaptığı yarışma, robotikte halk eğitimini desteklemek ve halkın bilgisini ve robotlara duyulan ilgiyi arttırmak için dünyanın ilk öncü robot bilim müzesinin (RSM) tasarlanmasını istedi.

Yeni robot müzesi, ilk sergisinin 2020’nin başında yerinde açılmasını bekliyor ve 2022’nin sonlarında resmi açılışla birlikte tamamlanması bekleniyor.

Yapının parçaları, robotlar tarafından kalıplanacak, kaynaklanacak, birleştirilecek ve cilalanacaktır. Robotlar ayrıca müze etrafındaki beton peyzajı 3 boyutlu olarak basmak için kullanılacak. Dronelar haritalama, saha incelemeleri ve robotik inşaat araçlarını kontrol etmek için kullanılacak.

Küresel yapının inşasına robotları dahil ederek Melike Altınışık Architects (MAA), müze açılmadan önce robotun potansiyelini sergilemeyi planlıyor.

MAA, tasarımdan inşaata kadar üstlenilen bu temsili rolü müze için en yüksek fonksiyonel gereklilikleri karşılamak kadar önemli olarak görüyor. Bilim ve teknolojinin evrenselliği ile, öncü bir müze için ileri mimari tasarım çözümlerine öncelik vermek, robotlara ve inovasyona odaklanan özel bir anlam kazanıyor.

RSM, hologram, sanal ve artırılmış gerçeklik gibi en son robot teknolojisini deneyimleme fırsatları sunarak bilim topluluğunu geliştirmek için bir temel sunar. Yeni robotları keşfetmek için derinlemesine bir eğitim kursu sunulmaktadır. Çağdaş üretim teknolojilerinin ve robotik yapım yöntemlerinin kullanılmasına öncelik vererek, inşaattaki robotları, hizmetteki robotlar, fuardaki robotlar ve RSM ziyaretçileri arasında zengin bir ilişki alışverişine olanak tanıyor. Bu robot ekibi, müzenin geniş metal cephesini toplayarak zamandan ve paradan tasarruf sağlayacak.

Proje Bilgisi:

Proje Adı: Robot Bilim Müzesi
Mimar: Melike Altinisik Mimarlar
Konum: Seul, Güney Kore
Baş Tasarımcı: Melike Altınışık
Proje Ekibi: Tan Akıncı, Özge Tunalı, Melih Altınışık
Mimari Asistanlar: Şeyma Özübek, Hüseyin Karameşe
Görselleştirme: Ediz AkyalçınNational Museum of Qatar: Çöl Gülü

Atelier Jean Nouvel tarafından Doha’da tasarlanan National Museum of Qatar, geceleri kristalleşip gül formunu alan çöl gülü konseptinden ilham alındı.

Çöl gülü, bir tuz havzasının yüzeyinin altında kristallerin gül yapraklarına benzeyen bir dizi yassı plaka halinde kristalleşmesiyle oluşan mineral oluşumudur.

Pritzker ödüllü mimarı Jean Nouvel’in önderlik ettiği proje, İslam Eserleri Müzesi de dahil olmak üzere diğer kültürel kurumlarla bağlantı kurar.

On yıldan fazla bir sürede, Katar Ulusal Müzesi, ülkenin tarihini ve geleceğe yönelik tutkularını anlatmak için tasarlandı.

Müzenin açılışı sırasında mimar, “Bu, sergileri üç boyutlu olarak deneyimlemenizi sağlayan 21. yüzyıl müzesi. Katar’ın çağdaş ruhunu yansıtan, dünyanın dört bir yanından insanlar için bir hedef olmayı amaçlıyor.” demektedir.

Yalıtımlı su geçirmez bir üst yapıyı kapsayan çelik çerçeve, cam elyafı ile güçlendirilmiş bir betonda çöl manzarasını uyandıran kumlu bir renk tonu ile birbirine kenetlenen diskleri destekler.

Nouvel, “Çöl gülü, çölün bir sembolüdür çünkü zamanın ve çölün kendisinin yarattığı bir mimaridir. Hiç kimse bir çöl gülünün içinin neye benzediğini bilmiyor ve içinde ne olduğunu sorgulamanızı sağlayan bir kesişim tipolojisi oluşturduk.”

Binanın kabuğunun bölümleri, merkezi bir avlunun alanlarını gölgelemek ve iç kısımlarını doğrudan güneş ışığından korumak için dışa doğru uzanmaktadır.

Diskler arasındaki boşluklar, avluya, müze bahçelerine ve yakındaki Doha Körfezi’ne bakan manzaralar sunan çerçevesiz cam açıklıklarına sahiptir.

“Çölün simgesi, önemli bir şey ama aynı zamanda ölçek değişikliği ve gerçek bir teknik özellik olan bir şeyin yaratılmasıyla elde edilen modernliği yansıtmak istedik.”

Müzenin 52.000 metrekarelik kat alanı, kapsamlı bir şekilde yenilenmiş ve ziyaretçi deneyimine entegre edilmiş olan 20. yüzyılın başlarında bulunan Şeyh Abdullah bin Jassim Al Thani sarayını kapsamaktadır.

Binanın planı, ziyaretçileri birbirine geçen geometrik düzlemler arasındaki düzensiz boşluklar ile bir dizi galeri boyunca yönlendiren eliptik bir sistem oluşturur.

Avlu etkinlikler için kullanılabilir ve ayrıca kraliyet sarayının dış mekanlarını deniz kıyısındaki gezinti yoluna uzanan bir bahçeye bağlayan bir yolun bir parçasını oluşturur.

Giriş fuayesinin üst katında başlayan ve tarihi saray seviyesine kadar geriye doğru devam eden rota boyunca birkaç seviye değişikliği bulunmaktadır.

Mimarlık stüdyosu, birçok katın eğimli olduğu alanlara göre düzenlenmiş bir müzecilik geliştirmek için küratörlerle çalışmıştır.

Doha Film Enstitüsü ile birlikte hazırlanan film projeksiyonları, gösterdikleri duvarların belirli oranlarına uyacak şekilde biçimlendirildi.

Duvarlarda sergilenen şiirsel görüntüler diğer sergileri tamamlar ve ziyaretçiyi Katar’ı çevreleyen denizin su altı ortamından kalabalık bir ortama kadar çeşitli ortamlara çeken bir ses tonu eşlik eder.

Vessel: Şehrin Ortasındaki Dev Merdiven

İngiliz tasarımcı Thomas Heatherwick, Manhattan’ındaki Hudson Yards’ın merkezinde bulunmak üzere bir dizi birbirine bağlı merdiven içeren bal peteğine benzeyen Vessel adında bir yapı tasarladı.

Yapımı biten Vessel adı verilen dev heykel, Heatherwick ve New York belediye başkanı Bill de Blasio tarafından büyük yeni bir kamusal alanın merkezi olarak açıklanmıştı.

Vessel, uzun bir vazo şeklinde bir bal peteği deseni oluşturmak için bağlanan bir dizi metal kaplı merdiven ve çıkıntı içermektedir.

Heatherwick, “Göz alıcı yapılarla dolu bir şehirde, ilk düşüncemiz, sadece bakılacak bir şey olmaması gerektiğiydi. Bunun yerine, herkesin kullanabileceği, dokunabileceği, ilgisini çekebilecek bir şey yapmak istedik.” demektedir.

Bakır renginde çelik kaplama, yürüyüş yolunu ve platformların alt kısımlarını sarmaktadır.

Tasarımcı, “Amaç, insanları daha görünür olmaları ve birbirleriyle ilgili yeni görüşlerin ve bakış açılarının tadını çıkarmanın yoludur. Fikir, kent için belirlenen yeni bir serbest sahne olarak hareket edeceği ve New York halkı ve ziyaretçiler için yeni bir halka açık toplama yeri oluşturacağı”.